روز: دی ۲۴, ۱۳۹۹
قفل آبفای گناوه بر خیابان مال‌خلیفه/ شهرداری گناوه و سدمعبری به نام آبفای گناوه

فدک_ مرتضی خضری: بعد از سال‌ها سکون و سکوت و عقب گرد و به بار آوردند خسارت‌های جبران ناپذیر، بالاخره شهرداری گناوه آن شد که شهروندان می‌خواستند. سیدجواد حسینی حقیقی شهردار گناوه گَرد شهر را تکانده است اما بسیاری از دستگاه‌های دولتی درشان بر همان پاشنه خراب شده، می‌چرخد. شهرداری گناوه ماه‌هاست خیابان مال خلیفه‌ […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی