روز: بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
آخرین روستای بدون برق شهرستان دیلم از نعمت آب و برق برخوردار شد

فدک- بخشدار امام حسن در آیین بهره برداری از پروژه آب و برق رسانی روستای مالکی گفت:  در دولت تدبیر و امید آخرین روستای بدون برق شهرستان دیلم از نعمت آب و برق برخوردار شد. به گزارش فدک؛ کریم خلیفه لیراوی افزود: فاز اول برقرسانی روستای مالکی در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با پیگیری […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی