روز: آبان ۳, ۱۴۰۰
بی توجهی به رودخانه شهر گناوه

*ضرغام خرمی رودخانه فصلی دره گپ شهرستان گناوه که از جبهه غربی رشته کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد پس از عبور از کنار برخی روستاهای شهرستان وارد شهر گناوه شده و در حاشیه سمت شرقی شهر به موازات خیابان ارشاد اسلامی امتداد یافته است . در زمان تصدی شهرداری پیشین پروژه دیوار کشی با هدف […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی