روز: آبان ۶, ۱۴۰۰
مدیران ریشه دار

*ضرغام خرمی مدتی که قاطی قلم به دستان شده ام می نویسم ، نوشتن با هر چیز دیگری فرق دارد ، نمی شود نوشت و از دردهای جامعه ننوشت، هر چند ممکن زیر پایت را خالی کنند . برای کسی که کلاهش پس معرکه است فرقی نمی کند .یکی از مشکلات سازمانهای اداری که همه […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی