روز: آبان ۱۰, ۱۴۰۰
شورای فرهنگ عمومی

*ضرغام خرمی در تقویم کشور ۱۴ آبان ماه روز شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شده است بر اساس نظر و پیشنهاد حضرت آیت اله خامنه ای ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی در سال ۱۳۶۴ شکل گرفت شورای فرهنگ عمومی از محدود شوراهایی است که با حضور عالی ترین مدیران […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی