روز: دی ۲۵, ۱۴۰۰
دومین طرح پویش مردمی کودکان سایبری؛ والدگری در فضای مجازی

فدک- والدگری در فضای مجازی: کنترل و نظارت همه جانبه و سخت گیرانه کودکان در فضای مجازی غیر ممکن و نادرست است اما رها کردن فرزندان در فضای مجازی و اینترنت بدتر و تبعات منفی در پی خواهد داشت. روش درست والدگری در فضای مجازی، همراهی و ارتباط صمیمانه و همچنین آگاهسازی کودکان نسبت به […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی